1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 25.11.2015

1.1. Rekisterinpitäjä

Stall Blombacke
Veikantie 6
50300 Mikkeli

p. 040 747 6098
info@stallblombacke.com

1.2. Rekisteriasioita hoitava taho

Stall Blombacke
p. 040 747 6098
info@stallblombacke.com

1.3. Rekisterin nimi

Stall Blombacken asiakasrekisteri

1.4. Rekisterin käyttötarkoitus

Stall Blombacke verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, Stall Blombacken markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Stall Blombacke verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia ulkopuolisille.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista hoitavalle taholle.

1.11. Tietojen korjaaminen tai poistaminen

Stall Blombacke oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan tahoon muutoksia halutessa.